Học bổng du học Canada Trường Vancouver Film School


Học bổng du học Canada 2019 Trường Vancouver Film School 

1.   Số lượng: 2 suất

·    1 suất cho sinh viên đăng ký ngành Game Design

·    1 suất cho sinh viên đăng ký ngành Programming for Games, Web & Mobile

2.     Yêu cầu:

1.   Học bổng áp dụng các hồ sơ đăng ký từ hôm nay đến 01/04/2019 cho kỳ tháng 09/2019

2.   Học sinh tối thiểu 17 tuổi trở lên

3.   Tốt nghiệp THPT với GPA 8.0 trở lên

4.   Có IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)

5.   Viết một bài Assignment về ngành muốn học

6.   2 thư giới thiệu từ thầy cô

vancouver Film School